Przejdź do głównej zawartości

korespondencja z rzecznikiem ministerstwa kultury: cui bono

od MKiDN 

do MKiDN: 
Przed chwilą powołałem Marka Mikosa na dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej i także zgodnie z programem, który był zaprezentowany w trakcie konkursu. Przedstawiamy jako dyrektora artystycznego pana Michała Gieletę - powiedział podczas konferencji prasowej minister kultury (23 maja 2017 za PAP i BiP).


To pismo jest poświadczeniem na piśmie NIEPRAWDY (271 KK);
zadane pytania muszą być wg ustaleń ustawowych i przywołanych wyroków WSA uznane za żądanie udostępnienia informacji publicznej pod rygorem art. 23 tej ustawy: "Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku"

Na pytanie o wskazanie podstawy prawnej odmowy Rzecznik wskazuje wyroki WSA n a k z u j ą c e udzielenie odpowiedzi wykazując ignorancję prawną, a nie odpowiadając, które przepisy ustawy o dostępie usprawiedliwiają wg niego twierdzenie, że zadane pytania "nie uzasadniają" uchyla się obowiązkom nałożonym przez rzeczoną ustawę i kpa

Jacek Zembrzuski

W dniu 2018-03-27 15:55:08 użytkownik BIP <bip@mkidn.gov.pl> napisał:
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 13 marca br. uprzejmie informujemy, że zawarte we wniosku pytania nie mogą zostać uznane za żądanie udostepnienia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Z wyrazami szacunku
Centrum Informacyjne Wydział Informacji Publicznej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Nowy komentarz do posta "CO BĘDZIE?" dodany przez jkz : 
Składam skargę na postępowanie Rzecznika MKiDN, który w korespondencji e-mailowej do mnie wielokrotnie wypełnił dyspozycję art. 271 kk zaświadczając na piśmie nieprawdę
i nie udzielał merytorycznej odpowiedzi na zadawane z dostępu do informacji publicznej pytania, łamiąc tym samym ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
Proszę o odpowiedź zgodnie z wymogami kpa.
Z poważaniem
Jacek Zembrzuski 

W dniu 2018-03-28 22:44:00 użytkownik Jacek K Zembrzuski <ja_zembrzuski@op.pl> napisał:
Wobec dotychczasowego uchylania się od przestrzegania obowiązującego prawa przez Rzecznika MKiDN przypomina się (o odpowiedzialności karnej) - że w przywołanych wyrokach WSA, np. z 16.03.2004 r., II SAB/Wa 2/04 orzeka się jednoznacznie:
ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej: z przepisu art. 1 ustawy wynika, że udostępnianiu podlega informacja publiczna, tj. informacja o sprawach publicznych. 
Przykładowy katalog informacji uznanych za informację publiczną został wskazany w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Doktryna i orzecznictwo zdefiniowały informację publiczną jako 
k a ż d ą wiadomość wytworzoną lub odnoszoną do władz publicznych, a także wytworzoną lub odnoszoną do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. 
Wykładnia pojęcia informacji publicznej opiera się przede wszystkim na treści art. 61 Konstytucji RP, wskazującego jako kryterium udostępniania informacji, czy dotyczy ona działalności organów władzy publicznej lub osób pełniących funkcje publiczne.

W związku z powyższym ponawiam pytania z dziedziny dostępu do informacji publicznej dotychczas ZATAJANEJ (wypełniając dyspozycję art. 23 przywołanej ustawy) przez Centrum Informacji MKiDN, które twierdząc, że tej odpowiedzi udzieliło POŚWIADCZA NA PIŚMIE NIEPRAWDĘ, wypełniając tym samym dyspozycję art. 271 k. k.:

1. gdzie jest / co się stało z kandydatem na dyrektora artystycznego Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Michałem Gieletą?
- sprawą publiczną / faktem było stwierdzenie „wytworzone” w środkach masowego przekazu i BiP MKiDN przez Ministra KiDN wskazującego go na to stanowisko... 

2. co się dzieje z repertuarem NST uznanym przez MKiDN za zwycięski w rzekomym konkursie na dyrektora NST?
- faktem wytworzonym w dokumentach są tu: „Koncepcja programowa" (aplikacja konkursowa) Marka i Mikosa i Michała Gielety, potwierdzona przez werdykt Komisji konkursowej z dn. 9 maja 2017…

3. dlaczego do Komisji zostali zaproszeni panowie Kulawski, Krzyżowski i Libera mimo pozostawania przez nich w konflikcie interesów określonych przez Rozporządzenie MK jako „stosunek prawny i formalny” ze starającymi się o dyrekcję kandydatami?
- faktami wytworzonymi są ty: protokół Komisji i Rozporządzenie MK z 30 czerwca 2004 w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (określające „zadanie władzy publicznej” / Przewodniczącej Komisji konkursowej w „zakresie wykonywania przez nią zadania")…

4. dlaczego Oświadczenie Rady Artystycznej Starego Teatru narusza - bez reakcji Organizatora - dziedzinę przyznanych uprawnień określonych Statutem Teatru i umową o pracę z dyrektorem?
- wytworzonymi faktami są teksty: Oświadczenia Rady Artystycznej NST ze strony internetowej Teatru i umowa o pracę / powołanie dyrektora Marka Mikosa… 

5. dlaczego dyrektorem artystycznym NST został p. Jan Polewka f a k t y c z n i e wyeliminowany w postępowaniu konkursowym?
- fakty same się tu proszą o okazanie…


PS wcześniejsza demagogia i kłamstwa Rzecznika: Szanowny Panie, 
  
Uprzejmie informujemy, że odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej, MKiDN nie odmówił udostępnienia informacji publicznej tylko uznał, że zawarte we wniosku pytania nie stanowią żądania udostępnienia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o czym został Pan poinformowany 27 marca br. 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie jest środkiem do wykorzystywania jej w celu występowania z wnioskiem o udzielenie każdej informacji. Informacja publiczna odnosi się do sfery faktów, stanu określonych zjawisk, do pewnych danych, ale nie jest środkiem ich kwestionowania (wyr. WSA w Warszawie z 16.03.2004r., II SAB/Wa 2/04). Informacja publiczna nie dotyczy również zamiarów planów ani zapowiedzi (wyr. WSA w Krakowie z 31.10.2012 r., II SA/Kr 1192/12).
a przecież moje pytania nie są "środkiem do kwestionowania" ani nie dotyczą "zamiarów, planów i zapowiedzi", tylko właśnie f a k t ó w  i "STANÓW OKREŚLONYCH ZJAWISK" WYTWORZONYCH PRZEZ MKIDN W TRAKCIE PROCEDOWANIA TZW KONKURSU na DYREKTORA i PRAKTYKI POZOSTAJĄCEJ w SPRZECZNOŚCI z WERDYKTEM KOMISJI
(ustawa o organizowaniu daje ministrowi prawo do interwencji za nie realizowanie zgłoszonego programu w trakcie trwania kadencji dyrektora. Czemu minister z tego nie korzysta?)

                            cui bono?

Komentarze

 1. corpus delicti, 29 stycznia 2018
  Szanowny Panie,

  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 15 stycznia br. uprzejmie informujemy, że potwierdzanie prawdziwości sformułowań przytaczanych przez prasę oraz zamierzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  W związku z pytaniem o brzmienie zapisów umowy oraz (wysłanym odrębnym mailem) wnioskiem o udostępnienie umowy ws. warunków organizacyjno-finansowych działalności Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie oraz programu jego działania, w załączeniu przekazujemy kopię tego dokumentu.

  OdpowiedzUsuń
 2. c. d.:
  Art. 1. 1.
  Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną wrozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach iwtrybie określonych w niniejszej ustawie.

  Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Jacek Zembrzuski

  Dnia 02.03.2018 o godz. 13:52 BIP napisał(a):cum prawem

  Szanowny Panie,

  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dn. 16 lutego br. uprzejmie informujemy, że zawarte we wniosku pytania nie mogą zostać uznane za żądanie udostepnienia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

  OdpowiedzUsuń
 3. tak się chodzi w zaparte…
  Szanowny Panie,

  Uprzejmie informujemy, że ustosunkowaliśmy się do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej 27 marca br. Stanowisko urzędu pozostaje w tej sprawie niezmienne.

  OdpowiedzUsuń
 4. Krakauer
  Rzecznik ministra zamiast godnie reprezentować i rozbrajać zagrożenia kompromituje urząd demaskując butę i odwzorowując zachowania z poprzedniego systemu: teraz, k... ja i co mi zrobisz?
  Dlatego dobrze, że wiadomość o jego postępowaniu się rozpowszechnia. Należy mieć nadzieję, że wyborca to zapamięta.
  Pytania są merytoryczne i pokazują w jaki sposób ten udawany konkurs był ustawiany, a jego zwycięzca nieumiejętnie podtrzymywany w swych kłamstwach, odstępstwach od deklaracji programowej i kompletnej nieumiejętności zawodowej.
  "Od tego bieg lawina zmienia, po jakich toczy się kamieniach".
  Wesołych Świąt

  OdpowiedzUsuń
 5. Widać narastający chaos informacyjny i lęk przed ujawnieniem czegoś, co się ma za uszami. Bardzo to nieprofesjonalne.
  Moje życzenia, by się opamiętali
  Koleżanka

  OdpowiedzUsuń
 6. Jacek Zembrzuski 7 godz. ·
  Podobnie jak niezmienne są fakty, że na pytania z domeny dostępu do informacji publicznej obywatel słyszy kłamstwa lub otrzymuje uchylanie się od odpowiedzi.
  Ponawiam merytoryczne pytania

  Dnia 24.04.2018 o godz. 14:54 BIP
  Sent: Friday, April 20, 2018 7:55 PM
  To: Rzecznik
  Cc: podsekretarz.zwinogrodzka ; Michael Gieleta ; Danuta Labijak
  Subject: Re: odpowiedz
  To nie jest odpowiedź zgodna z wymogami ustawy, a więc ponawiam pytania:
  1. gdzie jest Michał Gieleta ogłoszony publicznie (to udokumentowany fakt) przez ministra kandydatem na dyrektora artystycznego NST?
  2. co się dzieje z repertuarem ST uznanym przez MKiDN za zwycięski w rzekomym konkursie na dyrektora (faktem jest ogłoszenie tego repertuaru i werdykt komisji)?
  3. dlaczego do komisji zostali zaproszeni panowie: Kulawski, Krzyżowski i Libera mimo pozostawania w "stosunku prawnym i formalnym" z kandydatami w konkursie, co wyklucza Rozporządzenie MK?
  4. jak się ma Oświadczenie Rady Artystycznej do jej uprawnień zawartych w Statucie i umowie MKiDN z dyrektorem (faktami są: oświadczenie RA, Statut NST, umowa - kontrakt Marka Mikosa)?
  5. dlaczego MKiDN wyraziło zgodę na mianowanie Jana Polewki przegranego w konkursie?
  Przypominam o odpowiedzialności karnej za łamanie ustawy o dostępie do informacji publicznej
  Jacek Zembrzuski
  Szanowny Panie,
  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dn. 6 kwietnia br. uprzejmie informujemy, że pytanie o plany i zamiary nie może zostać uznane za żądanie udostępnienia informacji publicznej.
  Uprzejmie informujemy również, że rzecznik prasowy MKiDN powoływany jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. z 2002 r. nr 4 poz. 36 ze zm.). Rozporządzenie to nie przewiduje podawania się rzecznika do dymisji, lecz jego odwołanie.
  Uprzejmie informujemy również, ze obecnie nikt nie pełni funkcji rzecznika prasowego MKiDN.
  Z wyrazami szacunku
  Centrum Informacyjne
  Wydział Informacji Publicznej
  M K i D N

  From: ja [mailto:ja_zembrzuski@op.pl]
  Sent: Friday, April 06, 2018 8:44 AM
  To: Urszula Jabłońska
  Cc: Sekretariat Ministra; zwinogrodzka@gmail.com; redakcja@instytut-teatralny.pl
  Subject: Re: Re: odpowiedz
  W związku z permanentnym powtarzaniem kłamstw, czyli zaświadczaniem na piśmie nieprawdy (art.271 kk), prosząc o dostęp do informacji publicznej, pytam:
  kiedy rzecznik MKiDN poda się do dymisji także za złamanie ustawy o dostępie do wyżej wzmiankowanej ustawy, czyli nie udzielanie obywatelowi merytorycznej odpowiedzi na zadawane pytania?
  Jacek Zembrzuski

  W dniu 2018-04-05 16:58:01 użytkownik Jacek K Zembrzuski napisał:
  Szanowna Pani nie ma pojęcia o czym pisze!
  W Starym Teatrze nie zrealizowano żadnej z propozycji programowych i personalnych zawartych w eksplikacji, która przyniosła dyrektorowi posadę i zarobki, za to wyrzucono zastępcę ds atrtystycznych, o którym właśnie mówił prof. Piotr Gliński
  Pytanie brzmi: kto kłamie w tej sprawie?
  Jacek Zembrzuski
  Wiadomość napisana przez Urszula Jabłońska w dniu 05.04.2018, o godz. 10:19:
  W odpowiedzi na mail z 3 marca br., Departament Narodowych Instytucji Kultury informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, w dniu 24 października 2017 r. udzielił odpowiedzi na wskazaną petycję z dnia 3 października 2017 roku.
  Sytuacja organizacyjna Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie nie uległa od tego czasu zmianie.
  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Departament Narodowych Instytucji Kultury
  Urszula Jabłońska
  Krakowskie Przedmieście 15/17 00 – 028 Warszawa
  ( 22) 42 10 269 , (22) 42 10 266 fax (22) 827 39 58

  OdpowiedzUsuń 7. Od: jkz
  Data: 8 maja 2018 07:08:15
  Do: BIP
  Dw: minister@mkidn.gov.pl, Wanda Zwinogrodzka , sekretariat@stary.pl, miastoslowa@gmail.com, Michael Gieleta , Dorota Latour, z.rudnickapl, Alibera@IT.com.pl, lech.majewski, @zbigvision.com, vsgarden, gildiarezyserow@gmail.com, prezes@zasp.pl, lech.sliwonik pskrzydelski@gmail.com, 3andrzejp@gmail.com, drewniakas@wp.pl, Danuta Labijak
  Temat: Odp:

  Owszem, moje pytania MUSZĄ być uznane za żądanie udostępnienie informacji, ponieważ tak stanowi ustawa, łamana permanentnie przez organ państwowy zaświadczający na piśmie nieprawdę, czyli wypełniający tym samym dyspozycję art 271 kk
  Przypominam: Art. 1. 1. Ustawy o dostępie do info publicznej
  Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną wrozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach iwtrybie określonych w niniejszej ustawie.

  Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Zatem po raz kolejny zadaję proste pytania, na które NIGDY NIE OTRZYMAŁEM ODPOWIEDZI:

  1. gdzie jest Michał Gieleta ogłoszony publicznie (to udokumentowany fakt) przez ministra kandydatem na dyrektora artystycznego NST?
  3. dlaczego do komisji zostali zaproszeni panowie: Kulawski, Krzyżowski i Libera mimo pozostawania w "stosunku prawnym i formalnym" z kandydatami w konkursie, co wyklucza Rozporządzenie MK (faktem jest obowiązujący akt prawny i protokół konkursowy)?
  4. jak się ma Oświadczenie Rady Artystycznej do jej uprawnień zawartych w Statucie i umowie MKiDN z dyrektorem (faktami są: oświadczenie RA, Statut NST, umowa - kontrakt Marka Mikosa)?
  5. dlaczego MKiDN wyraziło zgodę na mianowanie Jana Polewki przegranego w konkursie (faktem jest zajmowanie stanowiska przez wymieniona osobę)?


  Zaświadczenie nieprawdy przez BiP MKiDN:
  "Szanowny Panie,

  Uprzejmie informujemy, że stanowisko urzędu w tej sprawie otrzymał Pan w dn. 27 marca br. Pozostaje ono niezmienne".

  W kontekście "stanowiska z dn. 27 marca", które nie ma NIC wspólnego z zadanymi i powtarzanymi pytaniami, dlatego stanowi określone ustawowo "nie udostępnienie informacji publicznej" podlegające grzywnie, lub karze ograniczenia, albo pozbawienia wolności do roku.
  Szanowny Panie,  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 13 marca br. uprzejmie informujemy, że zawarte we wniosku pytania nie mogą zostać uznane za żądanie udostepnienia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

  Kłamstwem jest, że "nie mogą być uznane", bo ustawa stanowi inaczej.
  Nieznajomość prawa przez urzędnika nie zwalnia go od odpowiedzialności karnej za dokonywanie przestępstwa opisanego w Kodeksie karnym
  Jacek Zembrzuski

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

KONKURSOWY PROGRAM dla INSTYTUTU TEATRALNEGO

Jacek Zembrzuski
Warszawa, 15 listopada 2018  Warszawa ul. Bernardyńska 500 193 406 ja_zembrzuski@op.pl
Szanowny Pan Minister Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Drodzy Nieznajomi. Jesteśmy dość osobliwą, małą, skłóconą gromadką, bez której prześwietna ludzkość może się zupełnie dobrze obejść. Jesteśmy beznadziejną mniejszością - i co gorsze uzurpujemy sobie prawo do wzniecania niepokoju. Chcemy zmusić naszych bliźnich do refleksji nad ludzkim losem, do trudnej miłości - jaką winni jesteśmy sprawom wielkim - także pogardy dla tych wszystkich, którzy  z uporem godnym lepszej sprawy - starają się człowieka pomniejszyć i odebrać mu godność.
Bądźcie w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym słowie po stronie wartości, za pięknym rzemiosłem przeciw tandecie, za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu przeciw łatwej manierze,  za prawdą przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy.
I nie bądźcie - na litość boską - nowocześni, bądźcie rzetelni… Zbigniew Herbert
Warszawa 12 stycznia 1995 r.
(IV rok Wydz. …

kompleks pana

Polityka ministerstwa od kultury jest moim zdaniem zdeterminowana "gwizdem założycielskim" jaki rozległ się we Wrocławiu zaraz po sformowaniu rządu.

Ręki przyłożył Krzysiu Mieszkowski, wtedy już polityk opozycyjnej partii, która w ramach dintojry z platformersami prowokowała czeskimi pornografami pana profesora. 
Pan premier szedł w te zadymki jak w dym, i potem dawał już tylko z górki...
Cezary Morawski, Marek Mikos, Michał Gieleta to miały być kandydatury "centrowe", niekonfliktowe i do przyjęcia przez opozycję. Tyle, że jedynym wynikiem ich wyłaniania było powstanie Gildii i ogłoszenie bojkotu przez reżyserki i reżyserów; na posiedzeniu organizacyjnym we wrzasku, że "rząd rozpierdala kulturę" prym wiodła pani Monika, dziś zarabiająca bez mydła u tego samego pana Mareczka, nominata znienawidzonego przecież Glińskiego, co jej piszący mąż ogłasza jako ochronę substancji i zespołu, jakby targowiczanie u Katarzyny pletli inaczej.

Czyli, ze stresu ministra odbył…

nie żal mi pani magister

Komisja była UCZCIWA, profesjonalna i kompetentna (pytali, słuchali, dyskutowali i reagowali). Uznali (?), że nie mogą się zdeklarować jako ciało ze względu na sytuację – bezpardonowe naciski na ministra ze strony antyrządowej opozycji, nie mające NIC wspólnego ze znajomością autentycznej sytuacji w IT, podobnie jak abstrahowanie od zarzutów ciążących na DB w związku z oszkalowaniem i krzywdą prof. Pawłowskiego (to musi rozstrzygnąć sąd, i tak się stanie, ale nieodwracalny f a k t miał miejsce).
Ja uważam, że niesłusznie scedowali swoje uprawnienie na ministra, ale MIELI DO TEGO PRAWO i rozumiem, że tak ocenili rzeczywistość za oknem... „Sza-po-ba”! Dziękuję. Ku chwale Ojczyzny, ale niekoniecznie zdolności do rządzenia ministerstwa. 
BO KOMISJA MIAŁA POTENCJAŁ WIEDZY I MĄDROŚCI WIĘKSZY NIŻ CAŁE TO MINISTERIUM RAZEM WZIĘTE...
Nie płaczę po pani magister, tylko głowa mnie boli od tego chodzenia stadami (ona robi miny, jakby przeczuwała, że nie dadzą jej zginąć, a Jacek Kopciński już rzuca …